Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

 

25000.cz

 

 

Občanská iniciativa pro minimální mzdu 25000 Kč - hlavně uzavřením tunelů

 
     

sponzoruje narodniinstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

 

 

home
uzavření tunelů
tisková konference
resoluce v OSN
25.000 min. mzda
justiční mafie
exekutorská mafie
anulace exekucí
oběti listopadu
ČR - neokolonie
mezinárodní pakt 1
mezinárodní pakt 2
historie neokolonie ČR
landsmanschaft
Československý sněm
náprava ČR
náprava regionů
dobře vám zaplatíme
odkazy
kontakt

 

Více informací naleznete na stránkách kandidáta na prezidenta, který založil iniciativu 25000. Viz:

www.JosefToman.cz

 

doporučujeme:

 

 

 

O co usilujeme

 

Střední vrstva

Budu usilovat o to, abychom se rychle dostali na ekonomickou úroveň Západní Evropy, aby se opět pozvedlo naše školství, abychom byli za svou práci řádně odměňováni, budu bojovat proti korupci a kriminalitě. Budu pracovat na zrušení poplatků ve zdravotnictví a na vysokých školách. Budu usilovat o přímou demokracii, podobnou jakou mají ve Švýcarsku, v podobě snadných a efektivních referend.

 

Nezaměstnaní

Budu aktivně prosazovat právo na práci všem, kteří pracovat chtějí. V republice je toho tolik, kolik je toho třeba udělat. Pracovní místa je třeba vytvářet státem a státní podporou v soukromém sektoru. Místo stovek miliard, které ročně mizí v korupci, putuje do zahraničí, jde na zbytečné válečné výdaje, v době, kdy je v ČR mír, utrácí se zbytečně a neefektivně, tyhle peníze je nutno použit jinak. Mým cílem je plná zaměstnanost pro ty, kteří pracovat chtějí. A žádné trafiky pro ty, kteří rozkradli či pomohli rozkrást náš stát. Nechápu proč si něco takového nemůže hledat práci na pracáku. Je do nebe volající to, že za jejich funkce se kradlo po dvě desetiletí a jen si tam nahoře přehazují místa a krade se vesele dál. Tvrdí, že bojují s korupcí. Ve skutečnosti nechali korupci dojít tak daleko, aby mohli ještě více posílit tento policejní stát, kde svobody a lidská práva jsou porušována více než v době komunismu, který pro tyto vady stále nepadají. Měli by si nejprve udělat pořádek doma.

 

Důchodci, nemocní a hendikepovaní

Masaryk kdysi říkal, že kultura národa se pozná podle hřbitova a záchoda. Naše hřbitovy byly po listopadu pleněny a ničeny. Veřejné záchody zdražily natolik, že si je mnozí ani nemohou dovolit. Já říkám, že kultura národa se pozná podle toho jak se stará o nemocné, staré, hendikepované. Důchody musí řádně růst. Státní domovy důchodců se musí stavět. Naši drazí senioři, pracovali pro blaho dalších generací. Řádně platili daně. Nesmíme jejich zásluhy ignorovat, musíme jim ukázat svůj vděk. Jak ekonomika poroste, musí se snižovat i důchodový věk. Jestli neroste, není to protože jsme v recesi, ale proto, že tato vláda recesi úmyslně protahuje, aby nám všem ještě více ublížila, aby svou asociální politiku mohla na recesi svalovat. Musíme odvrátit negativní ekonomické a jiné trendy v naší společnosti, které byly úmyslně vytvořeny a ti, kteří za to mohou si odhlasovali doživotní imunitu, aby jim to prošlo. Jejich cíl je jasný. Zničit náš národ, náš stát. Na důchodcích, nemocných a hendikepovaných naší současné koalici pramálo záleží. Děkujeme odejděte je pro tuto vládu slabé heslo! Nemělo by to být spíše "Táhněte tam kam patříte, vy ..., ..., ..., ... Táhněte do ... a ...! Dělá se mi z vás ..., když vidím vaše ... a slyším vaše ..., kterým německý tisk tleská, i když naoko je proti!" Místo 3 teček si doplňte vlastní výrazy, ať již pochvalné či hanlivé. Já jim nemohu přijít na slovo, proto jsem nahradil co jsem původně napsal třemi tečkami. Nemůžeme odebírat služby hendikepovaným a nutit nemocné platit za zdravotní péči. Jestli máme peníze na to, aby naše Grippeny sloužily pro ochranu pobaltských republik a máme peníze na udržování okupační armády v Afganistánu, nechápu, proč nemáme peníze pro ty, kteří to potřebují nejvíce. Doufám, že nikdo nevěří tomu, že se v Afghanistánu buduje demokracie. U nás se také nebuduje, jen se o tom tlachá.

 

Studenti

Je nutno zrušit školné. Do vzdělání národa je třeba investovat. Musí se obnovit kvalita našeho školství. Reforma, která se zde již 20 let provádí, je nesmysl, ať ji hlásala Buzková nebo ji hlásá Švejnar. Reforma je třeba úplně jiná. Nejprve je ale třeba obnovit to, co jsme zde kdysi měli měli. Není pravda, že máme, v porovnání s jinými evropskými zeměmi, málo vysokoškoláků. Desetiletí jsem žil v USA. Bratranec, CSc., žil desetiletí v Německu. Ve školství jsem pracoval. Náš první stupeň základní školy měl úroveň americké high school - přeloženo doslova - vysoké školy, přeloženo oficiálně - střední školy. Jestli někdo od nás studoval v USA na střední škole a tvrdí, že ta měla dobrou akademickou úroveň, nejednalo se o normální střední školu, ale o Potěmkinovu vesnici, normální střední školy mají v USA úplně jinou úroveň. Pro dokončení americké high school je třeba celkem 12 let studií. Přitom se prvních 6 učí psát 2.400 slov. Žáci, kteří zvládnou 300 povětšinou jednoslabičných slov, postoupí. Mým cílem je, aby bylo alespoň uznáno, že naše základní škola je ekvivalent americké střední, že náš učňák je ekvivalent americké dvouleté vysoké a průmyslovky ekvivalent amerického bakaláře. Ten se v USA považuje za ukončené VŠ vzdělání, magistrantské studium je tam považováno za nadbytečné, příliš teoretické. Musíme si uvědomit, že již v minulosti česká zdravotní škola, tedy 4 roky středoškolského studia na dětskou sestřičku, bylo v USA bráno jako ekvivalent jejich čtyřletého VŠ studia a ty 4 roky české SŠ stačily pro státní zkoušky v dětském sesterství, které jsou v USA povinné. Byly brány za ekvivalentní 4 letého amerického VŠ studia. V jiných oborech je porovnání českého a amerického studia možné, protože v USA můžete stejný obor studovat na vysoké akademické či praktické úrovni. Například můžete obdržet akademicky náročný bakalář v electrical enginnering či více praktický v electrical engineering technology. Ten má podobnou úroveň, jakou měly naše průmyslovky do roku 1989. Nebo můžete obdržet ještě méně akademicky náročný bakalář v applied engineering technology. Ten má podobnou úroveň jako naše současné průmyslovky. Tohle je jenom několik příkladů. Co to znamená? Že je třeba překlasifikovat české školy. Jestli je střední škola na stejné úrovni jako americká vysoká, musí se správně považovat za vysokou, ne za střední. To je jen takový zjednodušený výklad. Ve skutečnosti je vše trochu složitější. Dále, bylo samozřejmě správné, že se české základky dělily na zvláštní, pomocné, standardní a pro nadané žáky. V takovémto systému je ovšem nutná extra pomoc dětem z ekonomicky slabších sociálněekonomických podmínek, aby neskončili v horší kategorii. Romové mají stejnou přirozenou inteligenci jako bílí Češi. Protože jsou obyčejně ze sociálněekonomicky slabších rodin, potřebují, aby se jim ve škole více věnovali a pomáhali jim ve vývoji jejich naučené inteligence. Základní školy musí začít navštěvovat o rok dříve, v přípravném ročníku. Dále je třeba v žácích vyvíjet jejich přirozené nadání. Proto je třeba studenty co nejdříve třídit mezi vědecké, humanitní, umělecké a praktické zaměření. Studenti jsou inteligentní, zvídaví, ještě se nenaučili podlézat, ještě nemají křivou náturu jako většina našich, ale i západních elit. Toho je třeba využít. Studentům musí být dán státem dotovaný prostor, vlastní televizní kanál a tištěné médium, které by konkurovalo pravicovým plátkům a TV stanicím, které jsou hlasné trouby našich politických elit, či spodin, záleží na tom, z jakého pohledu se na ně díváme.

 

Jihočeské matky

Němci ruší atomové elektrárny. Jejich vláda pracuje pro zájmy vlastního národa. Naše vláda, která také pracuje pro zájmy jejich národa, buduje Temelín, likviduje naše přírodní bohatství a zničila civilní obranu, přitom u nás chtěla umístit americký radar, hlavní terč útoku ve válce. Války byly a budou. Proto mají ve Švýcarsku protiatomové kryty a proto je chtěla budovat slovenská vláda. Proto nikdo nechtěl americký radar, včetně Maďarska. Naše ODS byla plně pro něj. Pro čí zájmy ODS pracuje? Ministr spravedlnosti, za ODS, Pospíšil, hlasoval proti zrušení nespravedlivé imunity politiků. Může normální člověk takovýmto lidem věřit? Dalším hlavním cílem ve vojenském konfliktu bude samozřejmě Temelín. Neříkám, že bychom měli eliminovat atomovou energii, jenom, že bych si přál mít atomové elektrárny, které nás budou zásobovat, raději daleko za hranicemi naší země, stejně jako si to přejí, ohledně jejich elektráren, Němci a Rakušané. V Chernobylu a Fukušimě se evakuovalo obyvatelstvo. V době válečného konfliktu se takovou "maličkostí" nikdo příliš zabývat nebude. Sdružení Jihočeské matky sice lobuje proti rozšíření Temelína, naši vládu to ale nezajímá. I její otec Santa Claus žije na úplně jiné planetě. Santa Claus není náš prezident, jedná se o někoho jiného. Ptáte se kdo to je? Je to kód pro osobu, kterou zde nechci jmenovat. Jednou...

 

Podnikatelé

Již nebudou zvýhodňovány vietnamské markety nad českými markety jako Coop. Nebudou, daňovými úlevami, zvýhodňovány zahraniční podniky nad českými. Nebude znevýhodňován malý podnikatel nad velkým. Budu prosazovat to, aby malí podnikatelé neplatili vyšší velkoobchodní ceny než velké korporace, nebo aby se rozdíly alespoň minimalizovaly. Velké korporace již mají dostatek jiných vlastních výhod. Budou se dotovat prospěšné výrobky a služby a zdaňovat ty, které škodí. Příklad - organické potraviny vs, chemické. Budou se dotovat práce pro dlouhodobě nezaměstnané, takže pracovní síla bude pro podnikatele levnější. Budou se dotovat studenti oborů, kde je absolventů nedostatek. Stát bude pomáhat s exportem, hlavně pak malým a středním firmám.

 

Komunisté  

Jestli se nikdo nesnažil zakázat ODS, nechápu proč bychom měli zakazovat KSČM? Škodná je někde jinde. Komunisté to nejsou. Naopak, moje čest jim za to, jak ve svých vlasteneckých Haló novinách kritizují co se u nás děje. Kdyby všichni četli Haló noviny a ne ty jiné plátky, které jsou pravicové, s německým vlastnictvím, ODS by skoro nikdo nevolil. Budu prosazovat to, aby byly Haló noviny k prodeji všude, kde se prodávají německé plátky jako Dnes, Lidové noviny, atd.

 

Bohatí

Budete žít v zemi, na kterou budete moci být hrdi. Můj boj proti korupci, kriminalitě, atd. pomůže udělat to, že budeme ostatnímu světu příkladem, nebudeme nadále smetištěm Evropy.

 

Romové a jiné sociálně znevýhodněné skupiny

Budu usilovat o to, abyste nebyli diskriminováni při hledání práce a potom v zaměstnání. Platí to pro ty z vás, kteří pracovat chtějí. Ti, kteří pracovat nechtějí a jsou zdraví, pro ty se budu snažit pomoci vytvořit veřejně prospěšné práce. Budu usilovat o to, aby se nevytvářelo napětí mezi Romy a neonacisty či ultrapravicí. Věřím tomu, že to je situace, která je uměle vytvořena, že ultrapravicové skupiny jsou financovány z Německa. Musíme společně udělat vše pro to, abychom zabránili novému Holocaustu. Budu usilovat i o to, aby Německo Romy řádně za Holocaust odškodnilo, což se dosud nestalo. Budu bojovat za to, aby jim Němci otevřeli hranice, jak je v minulosti otevřely jiným obětem Holocaustu. Nestačí snad, že je masově vraždili a řádně neodškodnili? To je ještě musí diskriminovat i v 21. století?. Na pozadí té ohromné moci, kterou u nás mají německá média, naše hranice se otevřely pro Romy ze Slovenska. My jim ale nic nedlužíme. Na západ od nás jim dluží šíleně moc. Je na čase, aby tu ohromnou křivdu alespoň trochu odčinili.

 

Neonacisté

Obávám se, že vaše podpora je od německé tajné služby BND, i když je nepřímá. BND je za vším tak dobře maskovaná, že pokud by se ji někdo snažil nalézt, nalezl by opak, že BND bojuje proti našemu neonacismu. To je typické pro tajné služby. Pokud se jedná o pravicové názory, které nejsou nenávistné vůči skupinám obyvatelstva, ty jsou v pohodě. Myslím, že ta nenávist vůči Romům do značné míry odpadne, když je řádně začleníme do naší společnosti, i když to nějakou dobu potrvá. Všechen progres, který komunisté v tomto směru učinili, polistopadové režimy zničily, navíc sem přivezli ohromné množství Romů, kteří ani nemluví česky. Takže neviňte Romy, viňte ty, kteří tuhle situaci zavinili.

 

 

Podrobněji co propagujeme

 

Politiku je třeba vést úplně jinak.

Navrhuji úplně jinou cestu, jak se dostat tam, kde jsme již dnes, 2 desetiletí po revoluci, mohli být. Naše média mlčí o tom, že po roce 1989 nám chtěli nabídnout velkou ekonomickou pomoc Japonci a rychle nás dostat na úroveň Západu. Jejich plány byly překaženy, protože Západ si z nás chtěl udělat svou kolonii. To se jim velice rychle podařilo.

Věřte tomu nebo ne, ale v naší zemi je i dnes možno dosáhnout poměrně rychle 5x vyšší kvality života, to vůbec nepřeháním, ale musíme dělat vše úplně jinak. Potřebujeme úplně jiný směr. Navíc v době recese musí stát utrácet, aby se negativní dopad recese zmírnil. Naši "experti" dělají vše opačně.  Dělají to, co vyhovuje těm, kteří u nás tahají za provázky, což jsou cizí mocnosti, cizí korporace, cizí média, jim pochlebující místní oligarchové a vlády, které pracují pro cizí zájmy.

Nabízím dlouhodobou strategii pro nápravu toho, co polistopadové režimy poškodily. Ostatní kandidáti nabízí změny k lepšímu, stejně jako je nabízeli již jednou, po listopadu 1989, buď sami, nebo prostřednictvím někoho ze svých rodin. Nikdo z nich se ale neodváží nazvat problém pravým jménem. Najednou, po tom jak 20 let nečinně přihlíželi k rozkradení republiky, začali všichni bojovat proti korupci. Všichni tito politici. Já jediný politik nejsem. Je čas zvolit někoho úplně jiného. Naše vlast potřebuje fundamentální změnu.

·         ČR potřebuje přímou demokracii s referendy, podobně jako je tomu ve Švýcarsku.

·         Musíme mít vládu lidí, kteří mají čistě české, ne cizí zájmy.

·         Potřebujeme se urychleně dostat z neokoloniálního statusu, který byl v ČR po roce 1989 vytvořen.

·         Je nutno zrušit školné a poplatky u lékaře. Do zdraví a vzdělání národa je třeba investovat.

·         Skoncovat s exekucemi, porušují nám garantovaná lidská práva

·         Je nutno maximálně omezit výdaje na zbrojení.

·         Patříme do Západní Evropy. Musíme mít výborné vztahy se Západem, ale na rovné úrovni, ne v pozici kolonie.

·         Je nutno vytvořit státní a státem dotovaná pracovní místa pro nezaměstnané.

·         Plně skoncovat s nelegální imunitou politiků a soudců.

·         Přezkoumat legitimitu restitucí a privatizací.

·         Musíme podpořit alternativní média, Britské listy, studentská vysílání, atd. Lidé musí znát pravdu. Naše pravicová média již 20 let jen mlží.

 

Nutné změny v ČR

 • Maximálně omezit výdaje na zbrojení. Peníze potřebujeme pro náš zbídačelý národ a stát, ne na koupi stíhaček pro obranu vzdušného prostoru Pobaltí proti Rusku, na což jsem dosud Gripeny užívali. Nemůžeme utrácet nám tolik chybějící prostředky, abychom pomáhali udržovat u moci zprofanované zkorumpované režimy jako je např. ten v Afganistanu, který tolik porušuje lidská práva svých občanů. V Afganistanu se bojuje o přírodní zdroje, ne proti terorismu. My z toho boje neprofitujeme, profitují z něj západní velmoci, které nás v tomto boji zneužívají. Prodávají nám předraženou vojenskou techniku a garantují těm, kteří koupě podpoří, že budou znovu zvoleni. Takovou moc u nás mají. To musí skončit. Česká vláda by měla pracovat pro zájmy nás Čechů, ne kolonizátorů.

 • Zrušit školné a poplatky ve zdravotnictví. Do zdraví a vzdělání národa je třeba investovat. Takové investice se nám mnohonásobně vrátí. Na nesmyslné vojenské výdaje peníze máme. Na potřebné výdaje ne. Je nutno skoncovat s nadstandardní lékařskou péčí. "Elity" nejsou lepší než my. Navíc ani neplatí dostatečně daně, nebo je neplatí vůbec.

 • Přezkoumat restituce a privatizace, tedy vyvlastnění státního, neboli našeho společného majetku a jeho převod na skupinu jedinců, jejichž minulost je často pochybná. Jedná se o největší podvod v dějinách našeho českého národa, vládami, které si nelegálně odhlasovaly imunitu, což odporuje ústavě a mezinárodním smlouvám, které stojí nad ústavou.

 • Skoncovat s exekucemi, které porušují nám garantovaná lidská práva, jak jsou zakotvená v ústavě a mezinárodních smlouvách, které jsme povinni dodržovat a které nad ústavou stojí. V USA je to, co se děje u nás nepředstavitelné. Musíme si uvědomit, že banky půjčují peníze, které nemají. Jejich rezervy jsou jen maličké procento peněz, s kterými uměle disponují. V USA jsou banky spoluzodpovědné za půjčky. Jestli dali půjčku někomu, kdo ji nebude moci splatit, je to jejich chyba. Bankrot může každý člověk dělat opakovaně kolikrát chce a jak často chce. Jsou i bankroty, které vymažou dluhy na 100%, nemusí se nic splácet, ale takové se nemohu dělat často. Bankrot má ovšem za následek, že vám potom banky nebudou chtít po řadu let půjčit další peníze, pokud nebudete ručit domem, autem, atd. Stejné banky a firmy, jejichž možnost vymáhat dluhy je v USA omezená, potom ukazují svou pravou tvář v naší banánové republice, kde chybí regulace a kde prý "trh vše vyřeší". Je nutno zavést spravedlivý systém, kde někomu v nouzi pomůže stát a potom mu to ten dotyčný vrátí např. tím, že bude více zdaněn. Na neštěstí člověka nesmí vydělávat nikdo, hlavně pak ne nějaké hovado s estebáckou minulostí.

 • Dostat nás z neokoloniálního statusu, který byl v ČR úmyslně vytvořen, stejně jako v jiných koloniích západních mocností. Takový systém jim u nás vyhovuje, přestože ho kritizují.

 • Vytvořit státní a státem dotovaná pracovní místa pro nezaměstnané. Právo na práci musí být jedním ze základních lidských práv. Naše republika toho potřebuje tolik vylepšit, od zchátralých budov, silnic a mostů, po boj s kriminalitou. Místo, aby stát platil nezaměstnaným za to, že nepracují, měl by je využít jako pracovní síly. Kdo chce pracovat, měl by možnost pracovat mít.

 • Zavést progresivní zdanění na základě toho jak je věc, služba, atd. prospěšná. Dotovat velice prospěšné věci, jako např. organickou nechemickou stravu. Maximálně zdanit např. to co je prolezlé chemií, která není ani dostatečně vyzkoušená a potencionálně způsobuje tloustnutí, rakovinu a genetické vady.

 • Skončit s propagací tržní ekonomiky a nesmyslu, že trh vše vyřeší. Tržní ekonomika byla propagovaná méně inteligentními americkými pravicovými prezidenty a v USA způsobila ohromné škody. Trh potřebuje regulaci kde a kolik je třeba.

 • Přehodnotit dostavbu Temelína s ohledem na jeho nebezpečí v případě války, kdy bude hlavním terčem útoku nepřítele, a ten nebude Irán, jak je nám nakukáváno. Tím může dokonce být Čína a zbraně na nás mohou mířit z vesmíru. Němci to ví, proto tam ruší atomové elektrárny a navíc šetří své přírodní zdroje. My likvidujeme své zdroje v nevídané míře, abychom zásobovali západ levnou energií, což dělá státem vlastněná společnost ČEZ. Zisky ČEZu se nám nepromítají v nižší ceně za elektřinu. Je nám nakukáváno, že by to nešlo, že ceny přece reguluje trh a do toho nelze prý zasahovat. Přitom i v USA reguluje ceny elektřiny stát.

 • Měli bychom obnovit federaci se Slovenskem. Tak, aby z toho obě země profitovaly.

 • Přehodnotit naši zahraniční politiku s tím, že nesmíme být loutkou americké či německé politiky. Potřebujeme pronárodní politiku, která je prospěšná našim občanům, ne cizím kolonizátorům.

 • Plně skoncovat s oficiální imunitou politiků, neoficiální imunitou soudců a zavést přísný dohled nad advokáty. To, že na sebe dohlíží sami, přes svou komoru, není dostačující.

 • Šetřit přírodní zdroje.

 • Přehodnotit postoj k Rusku. Náš negativní postoj k Rusku sice těší Americké a jiné politiky. Je ale destruktivní pro naše zájmy.

 • Zrušit 5% minimum, které je třeba, aby se strana dostala do parlamentu. Kvůli tomuto minimu se do strany dostávají pouze politické subjekty, které jsou součástí establishmentu. To omezuje politickou pestrost parlamentu. Je sice pravda, že i USA mají své minimum, které je 2%, ale proč kopírovat něco co je antidemokratické a navíc to dělat ještě méně demokraticky?

 • Zakotvit v legislativě řádné mediální pokrytí všech stran, které jsou v parlamentu, tedy i těch nejmenších. Jedině to zaručí řádnou politickou diversitu, větší kritiku politického procesu a umožní to změny k lepšímu. Současný systém, kde je třeba 5% minimum a mediální expozice skutečné opozice je přitom minimální, nás dostalo do současné nešťastné politické situace, dovolilo to vytvoření ohromné korupce, rozkrádání a tunelování společného státního majetku, pomohlo to zničit naše průmysly, školství, atd., za potlesku vládních garnitur a médií. Ti, kteří jsou za tento stav zodpovědní jsou potom oslavováni za živa i po smrti.

 • Oni tvrdí, že jsou pro demokracii, ovšem jen pro kosmetickou. Těch 5% je nepřekonatelných pro jakoukoli stanu, kterou nepodpoří média a ta žádnou skutečnou opozici nepodpoří. Kupte si Halo noviny a pochopíte, co vládní garnituře vadí nejvíce na komunistech. Je to pravdivá kritika toho, co se u nás v republice děje.

 • Vést řádné průzkumy veřejného mínění, kde anonymita tázaných je 100% zaručena a průzkum je veden tak, že tázaní této záruce 100% věří. Jinak se lidé v tomto neprávním státě bojí říci pravdu. Z tohoto důvodu se domnívám, že publikované průzkumy veřejného mínění jsou nepravdivé a pomáhají udržovat současný nešťastný stav země.

 • Záruky, že když někdo veřejně kritizuje politickou situaci, nikterak to nebude smět ovlivnit jeho pozici a postup v zaměstnání. Podnikatelé volí pravici. Manžéři, aby si šplhli, a protože jim to vyhovuje, také volí pravici. Lidé se v USA bojí říci, že jsou pro Demokraty. Ti jsou mírně levicovější než Republikáni. Kdyby lidé v práci přiznali, že jsou pro demokraty, může to negativně ovlivnit jejich pozice. U nás je to ještě horší.

 • Orgány činné v trestním řízení a soudy musí být spravedlivé ke všem. Je absolutně do nebe volající to, že na bohaté platí jiná pravidla než na ostatní. Náš neprávní stát porušuje lidská práva více než v době socialismu. Tehdy to Havel u nás a Schwarzenberg v zahraničí ostře kritizovali. Po pádu komunismu s kritikou porušování lidských práv v naší zemi přestali. Místo toho ostře kritizovali porušování lidských práv v jiných státech. U nás bylo vše OK. Potom se jednoho dne všichni pravičáci probudili a začali bojovat s korupcí. Ale až tehdy, kdy byl vytvořen tak silný klientelismus, že s korupcí se již bojovat nedá, jedině tak, že se vytvoří ještě silnější policejní stát a ještě více budou porušovány naše svobody.

 • Je nutno přestat s honem na komunisty, když ti, kteří ho vedou jsou horší než oni.

 • Dát Romům práci, ne žebračenky. Je nesmysl, že jsou všichni líní a jen chtějí zneužívat stát. Není pravda, že se Romové mají lépe dnes, než v době komunismu, kdy všichni museli pracovat. Mluvte s nimi. Otevře vám to oči. Právo na práci všem lidem, kteří chtějí pracovat, bez rozdílu barvy pleti, bude znamenat ohromné snížení kriminality.

 • Vyšetřit smrt Dubčeka. Ten na smrtelném loži prohlásil, že se jednalo o politickou vraždu. Stále se hovoří o politické vraždě Beneše, ale o potencionální politické vraždě Dubčeka se mlčí.

 

Japonsko nám chtělo po roce 1989 pomoci. Západním velmocím to vadilo.

 • Japonský politik Shintaro Ishihara napsal spolu s Akio Moritou, zakladatelem společnosti Sony, kontroverzní knihu „Japonsko, které dokáže říci ne“.„Ne“ mělo být řečeno Americe. „Ano“ Československu a Maďarsku. Kniha byla vydána v roce 1989. Japonci nám mohli, během několik let, pomoci dosáhnout vysokých úspěchů. O tom se píše v americkém vydání knihy v kapitole 10: "Pohled do budoucna v Evropě a Asii". Kniha nebyla původně přeložena do angličtiny. Byla psána pro Japonce. V amerických vládních kruzích se ale najednou objevil nelegální překlad a vyvolal tam paniku. Americká pravicová vláda se toho, co autoři napsali, skutečně velice zalekla. Přišla k nám změna jiným směrem. Bez Japonské pomoci. Dnes, dvě desetiletí po Listopadu, se Západ dívá na Východní Evropu, do které jsme zaškatulkovaní, jako na své smetiště, přitom západní mocnosti a jejich tajné služby dělaly co mohly, aby se Východní Evropa smetištěm stala.
 • Mým cílem je, aby byla ČR příkladem EU, ne jejím smetištěm. Kvalita života se pro většinu lidí za posledních 20 let nezvýšila. Rychlé navýšení pro všechny přinese úplně jiná, pronárodní politika. První prioritou je změna našeho zaškatulkování z Východní Evropy do Západní. Potom velice nesnadná, ale vytrvalá cesta směrem k evropské špičce.
 • Nebude se zvyšovat důchodový věk, ale věk, kterého se dožijeme. Bohužel jsme ne jen ztratili přes 20 let, ohromně jsme se zadlužili a kde jsme měli komparativní výhody v pokročilých průmyslových odvětvích, ty byly polistopadovými režimy zničeny. Všude je přítomná korupce a vláda nezavádí efektivní antikorupční mechanismy. Zde musíme začít. A s plným, ne jen částečným, zrušením imunity politiků. Dle Transparency International je právě imunita politiků zodpovědná za korupci a ta je u nás ve stejné míře jako v Bulharsku, ve dvou banánových republikách a Jižní Africe.
 • Oni nesmí rozhodovat za nás bez nás. To tady již párkrát bylo. Musíme dovolit přímou demokracii v podobě národních a komunálních referend. Od koryta či trůnu, záleží na tom, z čího pohledu se na ně díváme, musí ti, kteří jsou zodpovědní za žalostný stav naší země. Navrhuji alternativní cestu jak se dostat ne jen k světu bez krizí a válek, ale i světu bez totalitních režimů. Ty se dnes maskují pod rouškou demokracie. S demokraciemi ale mají pramálo společného. S výjimkou voleb. Ty jsou ale manipulované a kandidáti po volbách nepracují pro zájmy voličů, ale lobby, které pracuje pro zbohatlíky a zahraniční vojensko-průmyslový komplex. Jehož zájmy a zájmy našich voličů se neslučují.
 • Oni jsou hrdí za to, že z nás udělali demokracii. Bohužel banánovou! Byl by normální člověk hrdý za takovýto výsledek? Když nám sladce zpívali, že u nás budují demokracii, zapomněli nás upozornit, že to nemá nic společného s demokracií, jakou hlásala Svobodná Evropa. Nevysvětlili nám, že existují „demokracie“, jako USA a Německo, které se mají dobře, protože odčerpávají, co se dá z „demokracií“ jako je naše. Náš stát, který porušuje lidská práva, opakovaně kritizoval Čínu, Kubu, Venezuelu, Beneše, Žižku, Dubčeka. A přitom tleská budování „demokratického“ procesu v Iráku, Afganistánu, Pákistánu, Albánii a na Ukrajině, kde je při tomto „budování“ dovolena nejvyšší míra korupce.
 • Proč nahrazovat něco, co fungovalo a zlepšovalo se, paskvilem, který nefunguje? Proč jen nevylepšili to, co jsme zde v roce 1989 měli? Proč to zbourali a nahradili zkorumpovaným státem, jehož cílem je blaho vrchních několika procent? Proč byli ti, kteří nás „demokratizovali“ tak neschopní a nekreativní, že museli poslouchat své západní poradce, kteří jim radili a radí ne co je dobré pro náš stát a národ, ale co se hodí jim? Ochuzený lid, který pro ně bude dřít za hubičku. Zkorumpovaný režim, který hraje do noty svým chlebodárcům. Po listopadu jsme se hodně rychle a na hodně dlouho dostali do seznamu rozvojových zemí. A oni nahoře si tleskali jak budují "demokracii" a vinili za všechno komunisty. Socialismus v 80. létech byl špatný, protože prý komunisté v 50. létech zabíjeli. Přestože Československo dosáhlo socialismu až v roce 1960. Rusové nás prý od Němců osvobozovali špatně. Američané nás osvobozovali dobře. Dobře na konci války srovnali se zemí plzeňskou Škodovku. Prý museli, protože neměli potuchy, že válka již brzy skončí. Američané pomohli zabránit tomu, že by sudetští Němci odešli sami. Jako Němci v Polsku, kteří prchali před Rudou armádou. Beneš byl špatný, protože proti Hitlerovi nebojoval. Přestalo se mluvit o tom, že Němci zabili 170.000 Čechů a Slováků. Mnohým „Čechům“, jejichž čeština se blíží stylu „nemecká človjek, dobrá človjek“, kterým byl majetek zkonfiskován našim vlasteneckým demokratickým prezidentem Benešem, se v restitucích darovalo, co patřilo nám všem. Zbytek společného majetku se rozdal především vekslákům a podvodníkům. V kapitalistickém světě je moc v rukou těch, kteří mají peníze. Ty byly dány těm, kterým náš zkorumpovaný stát vyhovuje. Ti vyměnili rudou za modrou a vexl za úplatky. Tak jak to uměli. Proto ti co mají peníze, a ti kteří vládnou, se navzájem podporují. Tím že podporují zkorumpovaný stát. Na zbytku národa jim příliš nezáleží. Naopak od něho nadále přesouvají peníze do „vyšších“ vrstev společnosti v milionech exekucí. Jestli je průměrná rodina tříčlenná, znamená to, že vysoké procento národa je nadále zbavováno svého majetku. Něco takového v západních demokratických státech absolutně možné není. Je to řádně ošetřeno zákony.

 

Poznámky k politice

 • V politice nepatřím ani doprava ani doleva, politické spektrum je mnohodimenzionální, ne přímočaré, jak se nám snaží nakukat.
 • Politické ambice jsem měl celý dospělý život nulové. Po tom, co se v ČR děje, bych chtěl napomoci změně k lepšímu, skutečné změně, ne jen kosmetické.
 • Historicky a kulturně patříme do Západní Evropy. Musíme mít výborné vztahy se západními mocnostmi, ale na rovné úrovni, ne v pozici kolonie. Musíme podpořit EU, ale ne jako její vazalové, ale jako rovní partneři. Ať chrání Pobaltí před Ruskem německá letadla. Oni si to mohou dovolit. My ne. Oni ale chtějí mít s Ruském dobré vztahy, tak tu špinavou práci nechávají na nás, dokonce za ni musíme sami zaplatit desítkami miliard, které potřebujeme pro zájmy vlastního národa, které se neslučují s jejich zájmy. To musí skončit!
 • Není pravda, že EU nás nutí k nesmyslným výdajům. EU obyčejně jen dává směrnice a zkorumpované režimy potom tvoří legislativu, která vyhovuje nadnárodním korporacím, ne lidem, a svádí to na EU. Tak to bylo například s nesmyslnými požadavky na výtahy. Kdyby u nás vládli lidé, kteří mají národní zájmy, nekritizovali by, že EU doplácí na Řecko, ale EU by pořádně doplácela i na nás. Naše republika by byla jako ze škatulky.

 

10 bodů jak zdokonalit svět - dlouhodobá vize

 • Politici by měli mít přesně definovanou vizi a plán, toho by se měli držet
 • Musí být vytvořeny efektivní kontrolní mechanismy jak zamezit korupci.
 • Neúčast na volbách by měla být mírně pokutována u bohatých a mírně dotovaná u chudých. Ty částky by měly být takové, aby to stát celkově nic nestálo a aby se navýšila procenta chudých voličů, která jsou nízká. Jinak výsledky voleb nemají s tím, co si národ přeje, nic společného, protože vysokou účast mají jen skupiny voličů z extrémních konců politického spektra, jako jsou ódesáci, komunisté a spol. Chudí se volebnímu procesu vyhýbají. Je nutno je finančně zainteresovat. Volby se nesmí konat často a malé strany musí dostat mnohem vyšší expozici v médiích.
 • Daně, včetně DPH, by měly být přímo úměrné tomu, jaká je výrobkem, podnikem, či individuální činností způsobována společnosti škoda. Kde je dopad dostatečně pozitivní by měly být úměrné dotace.
 • Přírodní výživa a ekologie by měly být dotovány
 • Musí skončit nesmyslné války. Armáda musí být univerzální, celosvětová a chránit všechny země stejně, včetně potencionálního nebezpečí z kosmu, např. potencionální srážky s velkým meteoritem. Když v jisté zemi nastane potřeba, armáda tam musí bránit svobodu, demokracii, lidská práva.
 • Kultura a morálka se musí dostatečně propagovat ve škole i v médiích
 • Základní školní vzdělání se musí stát postupně povinné ve všech zemích světa.
 • Angličtina by se měla psát foneticky.
 • Musí být propagováno umělé oplodnění s geneticky výjimečnými jedinci

 

 Jednoduchý návod k lepšímu životu

 • Pracuj a žij v pokud možno nepoškozeném životním prostředí.
 • Jez zdravě a užívej kvalitní multivitamíny a jiné doplňky zdravé výživy. Snaž se jíst, kolik to je jen možné, organickou stravu.
 • Jestli onemocníš, zkus homeopatii, čínské byliny, apod., pod dohledem lékaře, který zná alternativní medicínu.
 • Snaž se dát svým dětem maximální vzdělání, v dobře placeném oboru, který jim vyhovuje a který společnost potřebuje.
 • Uč děti kultuře a umění. Veď je k náboženství, ne proto, že ty věříš v Boha, ale v naší době dekadence a epidemií pohlavních nemocí, je náboženství může chránit a vést alespoň trochu lepší cestou, navíc víra je positivně programuje a motivuje.
 • Snaž se příliš nezadlužovat, ekonomické krize mohou přijít nečekaně a když nebudeš mít práci, můžeš přijít o vše. Co jsme teď zažili, nabyla krize, ale pouhá recese. Krize jsou mnohem horší.

 

Kde domov můj?

Co s tebou můj domove udělali? Proč tě takhle zničili? Chci tě takový jaký tě znám z mých mladých let a z vyprávění mých rodičů a prarodičů. Kdy se lidé nebáli jít v noci ven a nemuseli zamykat dveře svých domovů. Proč nám ti co vládnou tolik lžou? Proč to došlo tak daleko? Přes tu ohromnou moc médií, proč jsou stále volení stejní lidé? Bez podpory médií by již dávno skončili! Pracují tyto převážně Němci ovládaná média skutečně pro naše zájmy? Proč ti, kterým nevěříme, rozkradli celou naši zem? Kdo jim k tomu dal právo? Kdo jim k tomu dal mandát? Kdo jim dovolil tolik porušovat naše lidská práva zakotvená v ústavě a mezinárodních smlouvách, které stojí nad ústavou? Opravdu věříte, že všichni ti, kterým média dávala a dávají prostor pracují pro naše zájmy? Naši zem vydrancovali. Naši kulturu zničili. Naše lidi ožebračili a zotročili. Ale tvrdí, že oni ne, ale komunisté! V jiných státech by za to co udělali viseli. U nás se bát nemusí, na drancování našeho národa si nelegálně odhlasovali celoživotní imunitu. Teď již není celkem co drancovat, tak si na imunitě budou ubírat, ala ne na imunitě za to, co s naší zemí udělali. Ještě nám zbývá nějaké to uhlí a uran. V době, kdy přírodní zdroje energie se pomalu vyčerpávají, i to nám berou. Své uhlí si za našimi západními hranicemi šetří. My pro ně vyrábíme elektřinu. Za tu nám tvrdě platí. Proč to nesnižuje cenu naší elektřiny, když ČEZ vlastní stát? Když USA po téměř 100 let reguluje cenu elektřiny, proč ne my? Proč u nás rozšiřujeme Temelín, když oni zavírají své atomové elektrárny? Je to proto, že naše vlády dbají o naše blaho a jejich ne? Nebo nám naši páni lžou? Nebo nám lžou i naše, ale Němci vlastněná, média?

 

 

home uzavření tunelů tisková konference resoluce v OSN 25.000 min. mzda justiční mafie exekutorská mafie anulace exekucí oběti listopadu ČR - neokolonie mezinárodní pakt 1 mezinárodní pakt 2 historie neokolonie ČR landsmanschaft Československý sněm náprava ČR náprava regionů dobře vám zaplatíme odkazy kontakt

 

 

 

Tento web formujícího-se hnutí 25000.cz popisuje porušování lidských práv z pohledu studentů práva a politologie. Obsah webu je z pohledu západního Evropana, kterému by ničili po čtvrt století jeho vlast. Web není dosud dokončen, proto žádáme, abyste brali vše negativní jako naše podezření a ověřili si fakta. Ohledně odporu dle článku 23 Listiny, i když jsme v odporu, násilné svržení režimu neplánujeme ani nedoporučujeme, naopak, před ním varujeme.

Copyright © 1989-2016 www.25000.cz. Naposledy změněno: 01. 04. 2017