Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

 

25000.cz

 

 

Občanská iniciativa pro minimální mzdu 25000 Kč - hlavně uzavřením tunelů

 
     

sponzoruje narodniinstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

 

 

home
uzavření tunelů
tisková konference
resoluce v OSN
25.000 min. mzda
justiční mafie
exekutorská mafie
anulace exekucí
oběti listopadu
ČR - neokolonie
mezinárodní pakt 1
mezinárodní pakt 2
historie neokolonie ČR
landsmanschaft
Československý sněm
náprava ČR
náprava regionů
dobře vám zaplatíme
odkazy
kontakt

 

Více informací naleznete na stránkách kandidáta na prezidenta, který založil iniciativu 25000. Viz:

www.JosefToman.cz

 

doporučujeme:

 

 

 

STOP NOVÉMU PROTEKTORÁTU BÖHMEN UND MÄHREN (ČECHY A MORAVA)

 

Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů

 Vážení spoluobčané,

 v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.

 Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli poprávu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.

 Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.

 Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.

 Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává.

 Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M.R.Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.

 Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv, a v kterékoliv době.

 Váš dr. EDVARD BENEŠ

 Praha, květen 1947

 

Chování proti porušení celistvosti republiky – vlastizrada

K vlastizradě došlo při protiústavním rozdělení Československa na sklonku roku 1992, tedy před více než dvaceti lety. A před soudem by museli stanout vedle V. Klause, zejména V. Havel a další, včetně všech poslanců tehdejšího Federálního shromáždění ČSFR, kteří pro tento protiústavní akt hlasovali.

Podrobnosti atd. na: http://www.severoceskapravda.cz/show.php?akce=1&showid=912

 

Z oslav 28. října, roku 1992

Poslední narozeniny Československa neprobíhaly jako v minulosti.

Některé opoziční strany svolaly manifestace občanů k podpoře další existence společného státu. Proti politice rozvratu ČSFR manifestovaly desítky tisíc občanů. Jejich setkání občanů se neobešla bez incidentů, které vyvolaly agresívní bojůvky, otevřeně se hlásící k ODS.

… se nechceme dostat do područí německého vlivu a německého kapitálu… ,,naši vládci chtějí vymazat Československo z mapy Evropy, tak, jak se vymazávalo koncem 30. let. Ono by se totiž rozdělenému Československu z Německa lépe vládlo.

… že „v listopadu 1989 jsme nezvonili klíči proto, aby se náš stát rozpadl, ale proto, aby vzkvétal. Proto se probuďme! Svým rozhodným NE dejme na vědomí zrádcům těchto národů, že jim nedovolíme republiku zničit…“

V průběhu manifestace napadaly slovně a také fyzicky občany, kteří přišli vyjádřit svůj názor na budoucnost společného státu, bojůvky, které se otevřeně hlásily k ODS. Statní mladí muži se nestyděli kopat a strkat do starších lidí, urážet je, zesměšňovat. Přes výzvu moderátora adresovanou policii, aby oddělila tuto skupinu od manifestantů, se příslušníci policie poklidně dívali z chodníku na řádění extremistů.

Rozbití Československa — zrada! „Jsme pro federaci, pro společný stát,“ ... „Mají strach z referenda, protože by se ukázalo, že Češi a Slováci se rozejít nechtějí“.

Agresivita provokatérů v průběhu manifestace stoupala. Tlačili se stále blíž a blíž k řečníkům. Nenávist je vepsána do jejich tváří. Pro ně jsou všichni, kdo nesouhlasí s rozdělením státu, komunisty. „Bude vás jednou plnej Václavák“, řve do tváře našeho zpravodaje jeden z nich. „Budete viset na všech stromech a lucernách!“

 Jeden z fotoreportérů je fyzicky napaden, dostává pěstí do obličeje.,,Es té bé; ať žije Český stát, ať žije Klaus, ať žije Havel“ — řvou jako zběsilí.

 Demokraté z ODS vytvářejí uličku, kterou nás prohánějí, buší do nás pěstmi. Muž padá na zem, Policie nečinně přihlíží.

 Sládek: Připravují nový Mnichov

 Jednoznačně a opakovaně se přihlásil k další existenci společného státu, za což vždy sklidil aplaus příznivců a posměch vztekající se skupiny ODS, proti níž, přes opakované výzvy a výbuchy dělbuchů, policie nezasáhla. Všechny kroky vládnoucích sil vedoucí k rozpadu ČSFR označil za nelegitimní a protiústavní. O 17. listopadu 1989 prohlásil, že nešlo o žádnou revoluci. „Revoluce nás teprve čeká!“

 na akci pořádané pražskou ČSSD… Karel Kryl pověděl, že před několika dny na Vyšehradě zaznělo to, čeho se bojí nejvíce - volání Ať žije! „A staronový čekatel na funkci morálního symbolu národa byl zastupujícím reichsprotektorem vyzván k odříkání své role.“

 Toto jsou úryvky a shrnutí z článku, který je na: http://www.sds.cz/docs/prectete/10let/osl_1028.htm

  

JAK NAPRAVIT ČR

 Babišové a Okamurové nic zásadního nenapraví.

 Jestli si někdo myslí, jak je Okamura super, uvědomme si, že jeho populistické hlášky nejsou originální, ale spíše převzaté. Např. obecné referendum je něco, co navrhoval Cibulka už mnoho let před Okamurou. Dalším faktem je, že Okamura není žádný supergénius, jak bylo patrno z pořadu o investorech. Záhadou je, jak se z japonského popeláře najednou vyklubal takový boháč. Podstatné je, že na autogramiádu jeho knihy přišli Paroubek a Vondra a dále jeho úzké spojení a spolupráce s Vítem Bártou.

 

Podstatou problému je plán Německa na znovuobnovení Protektorátu Böhmen und Mähren (Čechy a Morava)

 Navíc Německo chce zpět Sudety a musí se očistit od toho, že ve válce provedli Holocaust. Jestli Češi a jiní východní Evropané provedou Holocaust na Romech, Němci Romy přijdou zachraňovat, Tím budou očištěni od toho co ve válce provedli a obnoví znovu protektorát Čechy a Morava. Do Sudet je náš hladový zbídačelý národ bude vítat. Zájmy Německa jsou bází všech problémů v ČR. Hlad dovedl Němce před válkou k fašismu. Hlad dovede v budoucnu k fašismu Čechy. Možná se vám to bude zdát jako nesmysl, ale čtěte dále, změníte svůj názor.

  

Německá tajná služba BND a její odnoží Sudetoněmecký Landsmanschaft

 BND a Landsmanschaft vedli po válce až do 80. let Hitlerovi nejvěrnější špioni. Po nich přišla nová, jimi vycvičená generace, se stejnými cíly a ideály. Zkolonizovat náš stát, dostat zpět Sudety. Jejich metody jsou ty nejodpornější, nejhnusnější, nejpodlejší a na nějakých slovanských životech jim vůbec nezáleží, spíše naopak.

  

Sudetoněmecký Landsmanshaft

 Německá organizace Sudeten Landsmanshaft měla ve svém vedení ještě kolem 70. a 80. let 20. století následující vedoucí činitele s nacistickou minulostí, se zkušenostmi s podvratným, zákeřným bojem proti naší první republice. Jelikož se jedná o staré, dnes již pravděpodobně povětšinou zesnulé pány, Landsmanschaft dnes jistě bude mít jiné vedení. Filosofie a cíle tohoto hnutí však zůstávají prakticky stejné. Tato antičeská organizace dostává podporu od německé vlády. Zde je krátký seznam nacistů, kteří ještě nedávno vedli tuto sudetoněmeckou organizaci:

·        Dr. Victor Aschenbrenner, před rokem 1945 šéf špionážních a sabotážních orgánů pracujících proti Československu a organizátor německého protivládního hnutí v Československu

·        JUDr. Walter Brandt, před rokem 1945 šéf štábu nacistické špionážní a sabotážní jednotky a organizátor německého antivládního hnutí v Československu

·        JUDr. Felix Jashenk – před rokem 1945 nacistický špion v Československu

·        Adolf Metzner – před rokem 1945 nacistický špion v Československu, vedoucí funkce v hitlerovské straně

·        JUDr. Walter Zawadil – před rokem 1945 organizátor německého protivládního hnutí v Československu, vedoucí funkce v hitlerovské straně

 Tyto informace jsou převzaty z knihy Tajna sluzba bez masky. Východoněmecký originál Nicht länger Geheim napsal PhDr. Albrecht Charisius and Dr. Julius Mader, Dr.Sc. Maderovy knihy o západních špionážních službách jsou špičkové a uznávané za kvalitnější než knihy vydávané na západě. Pro bližší informace o vysoké úrovni Maderových knih se můžeme dočíst například z toho co o něm píše Paul Maddrell z Katedry mezinárodní politiky, University of Wales, v publikaci Cold War History, Vol. 5, No. 2, May 2005. 

 

Hitlerovi nejvěrnější ve vedení německé tajné služba BND, poválečné organizace

dosud nepřeloženo do češtiny

 

·        The first chief of BND (1956-68) was Reinhard Gehlen, a Hitler’s general.

·        BND’s second chief, Gerhard Wessel, Hitler’s officer, was at one time working for Gehlen.

·        German Embassies are centers of German spy activities. Even in the 1970’s there were still tens of known Nazi diplomats with fascist spy past, who continued with their spy activities for West Germany. Here are ten of them, all previous Hitler’s spies:

o       Dr. Eckart Briest. In WW2 worked for the fascist spy services of the Foreign Ministry (Department of State), was a spy in Finland, China, and USA. In West Germany worked as an ambassador in New Zealand, Ireland, Paraguay, and Uruguay. (My note: Latin American countries were the main hiding places for German Nazis. How instrumental was post-war Germany in helping them into and in these safe heavens is unknown, but because of their close ties to the US spy service, which was helping with the Nazi exodus to South America, one can see the importance of an ex-Nazi spy to have an ambassador post in this part of the world.)

o       Günter Diehl. Fascist spy, a specialist in psychological war, worked against France and Belgum; in Western Germany was an ambassador in India.

o       Georg Ferdinand Duckwitz, chief of Hitler’s spy network in Scandinavia. In West Germany diplomat in Denmark, Finland, and India.

o       Prof. Dr. Wilhem Grewe, high post in Himler’s offices. In West Germany ambassador for Japan, USA, and NATO.

o       Hans-Heinrich Heerwarth von Bittenfeld, Hitler Germany’s diplomat and spy in Moscow; in West Germany ambassador to Italy and Great Britain.

o       Franz Krapf, SS officer, worked as a Hitler’s spy in Japan. In West Germany ambassador at NATO in Brussels (prior to that in France, USA, and Japan).

o       Karl Kuno Overbeck, Hitler’s spy in Hungary and Finland. In West Germany ambassador in France, Sweden, Finland, South Africa, and Ireland.

o       Dr. Hans Schirmer. SS officer, expert on spying and psychological war. In West Germany ambassador in Australia and Austria.

o       Dr. Gustav-Adolf Sonnenhol, SS officer, worked in Himler’s Foreign Ministry; worked against France and Switzerland. In West Germany ambassador to France, South Africa, and Turkey.

o       JUDr. Luitpold Werz, spy in Spain, Australia, South America, and Mozambique. In West Germany Ambassador to Argentina and Spain.

·        Many German organizations have strong ties to BND. One of them is the Goethe Institute, which probably has some 160 foreign branches. BND placed Nazi spies there too. Here are couple of names:

o       K. H. Abshagen, Nazi spy, worked against the British in Bulgaria and Turkey. Advisor to the institute’s central office and chief of the London branch.

o       Richard Wolf, Hitler’s anti-British spy in Yugoslavia, director of the institute

·        BND has proven contacts with foundations (nonprofit organizations), e.g. the Foundation of Konrad Adenauer:

o       Kai-Uwe von Hassel, Nazi spy instructor; in West Germany a leading member of the foundation

o       Frans Thedieck; organized pro German movement in Austria and Belgium. In West Germany a chief of the foundation

 

Jak tuhle situaci napravit

V první řadě bych doporučil vykázat Sudetoněmecký Landsmanschaft a všechny jeho přívržence a spolupracovníky z ČR. Dobrý přátelé Lndsmanschaftu jako Fiala, předseda ODS a Schwarzenberg, předseda TOP09, nemají v politice našeho státu co dělat.

 

 

home uzavření tunelů tisková konference resoluce v OSN 25.000 min. mzda justiční mafie exekutorská mafie anulace exekucí oběti listopadu ČR - neokolonie mezinárodní pakt 1 mezinárodní pakt 2 historie neokolonie ČR landsmanschaft Československý sněm náprava ČR náprava regionů dobře vám zaplatíme odkazy kontakt

 

 

 

Tento web formujícího-se hnutí 25000.cz popisuje porušování lidských práv z pohledu studentů práva a politologie. Obsah webu je z pohledu západního Evropana, kterému by ničili po čtvrt století jeho vlast. Web není dosud dokončen, proto žádáme, abyste brali vše negativní jako naše podezření a ověřili si fakta. Ohledně odporu dle článku 23 Listiny, i když jsme v odporu, násilné svržení režimu neplánujeme ani nedoporučujeme, naopak, před ním varujeme.

Copyright © 1989-2016 www.25000.cz. Naposledy změněno: 01. 04. 2017